دوره بزرگسالان English File

دوره بزرگسالان English File

office


کتاب English File ویرایش سوم یکی از به روز ترین دوره های مکالمه محور حال حاضر جهان می باشد. این کتاب هم اکنون در حال تدریس به صورت عمومی و خصوصی در شعبات مرکز زبان فرد کرمان در دپارتمان بزرگسالان می باشد.


مدرک پایانی دوره
  اساتید این دوره آموزشی  
team

خانم کریمیان

مدرس زبان
team

خانم عطایی

مدرس زبان