دوره های آموزشگاه

project

دوره خردسالان

دوره خردسالان همراه با آموزش کتاب super safari

project

دوره نوجوانان

دوره نوجوانان همراه با آموزش مجموعه کتاب های Solutions 2nd Edition

project

دوره کودکان

همراه با آموزش کتابهای ٧ گانه ی Super minds

project

دوره بزرگسالان English File

همراه با آموزش مجموعه کتاب های Touchstone